Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, chất lượng và an toàn, các công nhân và kỹ sư của An Phong vẫn ngày đêm làm việc 3 ca trên công trường xây dựng Condotel The Arena Cam Ranh. Hiện nay, dự án đang tiến hành thi công và hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng nhà mẫu.